Belgosafe
Belgosafe

Wat is BELGOSAFE?

BENT U OP ZOEK NAAR EEN KLUIS OF BRANDKAST?

De Belgische vakvereniging BELGOSAFE adviseert en sensibiliseert met de bedoeling dat klanten geen vals gevoel van veiligheid aankopen.
De informatiefiches van BelgoSafe geven je een duidelijk inzicht in de soorten kluizen en brandkasten en de Europese normen inzake inbraakwerendheid en brandwerendheid van kluizen.

Uiteraard is DE RAAT een toonaangevend lid van BELGOSAFE.

Normen en dekkingsadvies

Normen voor inbraakwerende kluizen

Geld, belangrijke documenten en kostbaarheden met een hoge financiële of emotionele waarde wilt u waarschijnlijk veilig opbergen, beschermd tegen diefstal.
Een Europees gecertificeerde inbraakwerende kast of kluis van hoge kwaliteit biedt u de vereiste bescherming en daarmee de gewenste zekerheid.

Europese norm EN 14450 en EN 1143-1

Degelijke inbraakwerende kluizen en brandkasten zijn getest volgens Europese normeringen zoals EN 14450 (voor particulier gebruik) en EN 1143-1 (voor zakelijk gebruik).
Bij het testen van deze kluizen in een erkend labo worden één of meer openingen gemaakt door testers die beschikken over relevante kennis, vaardigheid en inbraakgereedschap.
De indicatie waardeberging of ook wel dekkingsadvies genoemd is afhankelijk van de behaalde norm.

Voor particulier gebruik gaan wij als Security Tools in ons advies nog een stapje verder. We verkopen voor particulier enkel kluizen die minimaal voldoen aan EN 14450 Security Level S2. De kluizen hebben bijna altijd een dubbelwandige kluiswand.

Hoe wordt de indicatie waardeberging of dekkingsadvies bepaald?

Dit is overeengekomen door de verzekeraars. Verzekeraars koppelen een bedrag aan contante waarde en/of kostbaarheden zoals juwelen aan een kluisnormering als indicatie voor de dekking. Hierbij gaat de verzekeraar uit van opslag van cash geld of kostbaarheden in een inbraakwerende kast of kluis die zich bevindt in onbewoonde, onbewaakte en niet-beveiligde panden binnen de bebouwde kom. Indien er aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen, bijvoorbeeld een alarm of een gepantserde toegangsdeur tot het lokaal of een alarm, kan de verzekeraar het dekkingsadvies verhogen. Maar deze tabel geeft de minimum aanvaarde waarden weer.